Προηγούμενη διάλεξη Ολοκληρώστε και συνεχίστε  

  Πριν ξεκινήσετε..

Κλειδωμένο περιεχόμενο διαλέξεων
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, θα χρειαστεί να συνδεθείτε.
Εγγραφείτε στο μάθημα για να το ξεκλειδώσετε