Προηγούμενη διάλεξη Ολοκληρώστε και συνεχίστε  

  H Airbnb στην Ελλάδα

Κλειδωμένο περιεχόμενο διαλέξεων
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, θα χρειαστεί να συνδεθείτε.
Εγγραφείτε στο μάθημα για να το ξεκλειδώσετε