Προηγούμενη διάλεξη Ολοκληρώστε και συνεχίστε  

  Το νέο νομικό πλαίσιο για τις μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb

Κλειδωμένο περιεχόμενο διαλέξεων
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, θα χρειαστεί να συνδεθείτε.
Εγγραφείτε στο μάθημα για να το ξεκλειδώσετε