Προηγούμενη διάλεξη Ολοκληρώστε και συνεχίστε  

  Βγάζοντας τα προσωπικά σας αντικείμενα από το κατάλυμα

Κλειδωμένο περιεχόμενο διαλέξεων
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, θα χρειαστεί να συνδεθείτε.
Εγγραφείτε στο μάθημα για να το ξεκλειδώσετε